Menu Sluit

Stichting De Rustplek Amersfoort

Statutaire naam: Stichting De Rustplek Amersfoort
KvK nummer: 74422065
RSIN/Fiscaal nummer: 859890892

Contactgegevens

Website: amersfoort.derustplek.nl
Email: amersfoort@derustplek.nl
Bezoek- en postadres: Rondeelstraat 53, 3813 ZV Amersfoort
IBAN: NL70 RBRB 0709 9907 58

1. Doelstelling

Stichting De Rustplek Amersfoort heeft ten doel:

 • Om aan kwetsbare mensen gastvrijheid te bieden en hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.
 • We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.
 • Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
 • De stichting heeft geen winstdoelstelling en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
 • Stichting De Rustplek Amersfoort tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastgezinnen die ruimte beschikbaar stellen
  • Het bieden van tijdelijke woonplekken aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben
  • Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op verbetering van hun levenssituatie

2. Missie

De stichting heeft ten doel het uitvoeren van het concept De Rustplek in en rondom de gemeente Amersfoort, te weten: het (doen) bieden van gastvrijheid en een rustplek aan kwetsbare mensen en het (doen) ondersteunen van deze mensen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.

3. Visie

Hoop

Onze gastgezinnen zijn mensen aangesloten bij een plaatselijke kerk, gemeenschap of vereniging. Het openstellen van hun huizen gebeurt vanuit compassie.

Vrede

De Rustplek ondersteunt gasten ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht* (Grondwet Artikel 1) *toevoeging: of seksuele geaardheid

Geloof

We willen de liefde, die we zelf ervaren doorgeven aan anderen door gastvrij te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en ons bezit delen.

Vreugde

We voelen ons verbonden, ondersteunen en bemoedigen elkaar.

4. Activiteiten

Geborgen
We zoeken voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een passend gastvrij huis in ons netwerk. Onze gastgezinnen zijn verbonden aan kerken, christelijke gemeenschappen of verenigingen in Amersfoort.

Ontplooiend
Onze gasten werken tijdens het rustplek-traject onder professionele begeleiding aan vervolgstappen. Onze gastgezinnen starten met korte, goed afgebakende trajecten om ervaring op te bouwen.

Delend
Onze trajecten zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen gast en gastgezin; verder bieden we trainingen en coaching aan en bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen gastgezinnen in ons netwerk.

Algemeen
De Rustplek Amersfoort biedt een gastvrije plek waar mensen met problemen een tijdje tot rust kunnen komen maar we bieden geen hulpverlening. Indien noodzakelijk moet professionele hulp van de begeleidende instantie komen

5. Plannen

Stichting De Rustplek Nederland en Stichting De Rustplek Amersfoort hebben hun korte termijn plannen vastgelegd in het beleidsplan. Onderaan de versies van 2019 tot 2021 en 2022 tot 2024.

6. Bestuur

 • Voorzitter: Udo Hermann (beleid, personeel)
 • Penningmeester: Matthijs Goedvolk (financiën)
 • Secretaris: Wiebe Oudshoorn (marketing, communicatie)
 • Bestuurslid: Vacature (fondsenwerving)

7. Vergoedingenbeleid

De besturen ontvangen geen bezoldiging en hebben de mogelijkheid om gemaakte (reis)kosten te declareren.

Voor de salariëring van directie en medewerkers hanteert De Rustplek de Kerkelijk Werker Regeling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

8. Integriteitsbeleid

De Rustplek en haar gastgezinnen zijn zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe gastgezinnen en gasten met elkaar dienen om te gaan.
Integriteitsbeleid

8. Jaarverslagen